Γνωμη. Σκεψεις. Ερευνα.

Τι είναι το OffTheRec (OTR)

Το Off The Rec προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση ενημέρωσης για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια πρωτότυπη μέθοδο να διαβάζουμε και να αξιολογούμε τα γεγονότα.

Πάρτε ένα θέμα, οποιοδήποτε θέμα και θα βρείτε σε αυτό το χώρο για συζήτηση και διαφωνία.

Στο oftherec.com αναζητούμε, οργανώνουμε και παρουσιάζουμε ενδιαφέροντα θέματα με έναν τρόπο που είναι ευχάριστος και απλός στην ανάγνωση και στην κατανόηση.

Όλα για εμάς εμπεριέχουν μια γνώμη – Opinion, μια ελεύθερη Σκέψη – Thought, ή ένα πραγματικό γεγονός, προϊόν έρευνας – Research.

Εμείς σε κάθε θέμα προσπαθούμε να δώσουμε όλη την εικόνα.

Πως το κάνουμε;

Με τη βοήθεια της ομάδας του offtherec και των συνεργατών μας, παραθέτουμε ενδιαφέροντα θέματα για εσάς από ποικίλους τομείς. Απόψεις, σκέψεις και έρευνες, όλα συγκεντρώνονται σε μια εβδομαδιαία έκδοση. Κάθε ένα από αυτά ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες και έχει και την αντίστοιχη σήμανση (OTR).

Opinion: Γνώμη για εμάς στο OfftheRec αντιπροσωπεύει μια καλά σχεδιασμένη και σαφή αντίληψη μιας ιδέας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ειδικός σε έναν συγκεκριμένο τομέα, έχει αποτυπώσει αναλυτικά την δική του άποψη για ένα ζήτημα. Εμείς την αναζητούμε και την προτείνουμε προς ανάγνωση στις εκδόσεις μας.

Thought: Σκέψη είναι η ιδέα που παράγεται από τη νόηση ή εμφανίζεται ξαφνικά στο μυαλό με κάποια αφορμή. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο αναλυτική, μικρότερη από πλευράς περιεχομένου και υποδηλωτική, καθώς είναι συνήθως μια «αυτόματη» αντίδραση σε μια κατάσταση ή ένα συγκεκριμένο θέμα ενδιαφέροντος. Σκέψη μπορεί να αποτελεί από ένα απλό tweet ή μια δημοσίευση στο Facebook μέχρι και μια γελοιογραφία, ένα σύντομο σχόλιο ακόμα και μια φωτογραφία.

Research: Η έρευνα είναι το τελικό μέρος του αναλυτικού φάσματος. Οι σκέψεις και οι απόψεις δημιουργούν μόνο τις υποθέσεις και τις βάσεις στην ανάλυση ενός θέματος. Η έρευνα έχει περάσει από έντονη σκέψη, έχει αναλυθεί και οργανωθεί καλά. Είναι η συστηματική διερεύνηση και μελέτη των υλικών και των πηγών, προκειμένου να τεκμηριωθούν τα γεγονότα και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Στο OfftheRec η έρευνα θεωρείται ως το πλησιέστερο σημείο, για να φτάσει κάποιος στην αλήθεια, χρησιμοποιούμε αυτή την ιδέα για να προσφέρουμε σε εσάς, μια εις βάθος ματιά σε θέματα ενδιαφέροντος, επιμελημένα από κορυφαίους ειδικούς.

Το θέμα της εβδομάδας

Κάθε εβδομάδα επιλέγουμε ένα κεντρικό θέμα στο οποίο συνήθως παραθέτουμε προτάσεις ανάγνωσης που ανήκουν και στις 3 κατηγορίες περιεχομένου. Σκοπός μας, να αποκτήσετε το δυνατόν μεγαλύτερη εικόνα για το ζήτημα, με ένα γρήγορο και περιεκτικό τρόπο. Να σας δημιουργηθεί η διάθεση να ενημερωθείτε περαιτέρω και να το θέσετε ως προσβληματισμό και συζήτηση στα social media.

Τα θέματα που το περιεχόμενο αλλά και η απήχησή τους το επιτρέπουν, θα μετατρέπονται σε ολοκληρωμένες έρευνες, με τη βοήθεια ειδικών και αναγνωστών και την επιμέλεια της ομάδας του OTR. Οι έρευνες αυτές θα παρουσιάζονται σε ειδικές εκδόσεις και θα περιλαμβάνουν αξιοποιήσιμα ερευνητικά, επιστημονικά και κοινωνικά στοιχεία.

Μπορείτε να ενταχθείτε στην ομάδα του OTR. Στείλτε μας ενδιαφέροντα θέματα και ίσως η δική σας πρόταση να στοιχειοθετήσει το «θέμα» της επόμενης εβδομάδας.

Το φάσμα του OTR

Μια γνώμη θα δημιουργήσει συχνά διάλογο και αυτός με τη σειρά του θα δημιουργήσει αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Σε μια συζήτηση, έχουμε σκέψεις που μεταφράζονται σε θέσεις σχετικά με ένα θέμα. Στο τέλος, κι αν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γεννιέται η έρευνα για να θέσει τέρμα στην αντιπαράθεση, όμως η αντιπαράθεση επιχειρημάτων θα συνεχίζεται για πάντα..!